Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života

crowd ilustrated

V živote každého z nás sa z času na čas vyskytnú problémové situácie. Kto by si neželal zvládnuť ich na určitej úrovni?V spore vyriešenom mediáciou je každý víťazom. Málokto miluje konflikty a väčšina ľudí ich ani vedome nevyhľadáva. Napriek tomu sa s nimi veľmi často stretávame. Doma, v zamestnaní, na verejnosti, medzi priateľmi. Sú nutnou […]

Výsledky mediácie doma aj v zahraničí sú optimistické

Mediácia sa do Európy dostala z anglosaského právneho systému a na Slovensko cez Veľkú Britániu. V mnohých krajinách Európy, USA, Kanady a Austrálie hrá mediácia pri riešení sporov ústrednú úlohu, ako najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov. Ako alternatívu k súdnemu konaniu ju využíva väčšina členských krajín Európskej únie. Pri zavádzaní mediácie sa […]

Výhody mediácie

O osude sporu v mediačnom konaní prestávajú rozhodovať len paragrafy, pozornosť sa presúva od právnych aspektov problému na vyriešenie konfliktu a k rokovaciemu stolu zasadajú strany, ktoré sa chcú dohodnúť za pomoci sprostredkujúcich odborníkov – profesionálnych mediátorov. Základným predpokladom u všetkých druhov mediovaných sporov je prevzatie zodpovednosti strán za svoje vlastné konanie. A taktiež vedomie, […]

Mediácia funguje. Mediácia je dobro.

Mediácia je efektívna a prospešná. V kancelárii mediátora sa stretávajú klienti vo vzájomných konfliktoch – susedia, súrodenci, spoločníci, manželia. Zároveň ako niekedy dobre komunikovali, teraz majú ťažkosti. Komunikujú hlasnejšie, niekedy nevhodne, niektorí písomne, niektorí vôbec nie. Avšak, behom pár hodín či týždňov sa vďaka práci mediátora dosiahne dohoda a porozumenie, a klienti odchádzajú s vyriešenými […]

Čo je MEDIÁCIA ?

Mediácia je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou. Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná. Uzatvorená písomná dohoda o mediácii má účinky predovšetkým pre zúčastnené osoby a je pre nich záväzná.Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia […]