Supervízia

Profesionálny rast a rozvoj pomáhajúcich profesií.

Služby

Supervízia pre mediátorov

Profesionálna podpora a rozvoj pomáhajúcich profesií.

Supervízia pre samosprávy

Podpora samospráv pri riešení konfliktov a zlepšovaní kvality služieb.

VIP konzultácia

Expresná a individuálna pomoc pre náročných klientov.

Semináre

Rozvoj zručností prostredníctvom vzdelávania a mentoringu.

pomáhajme profesionálne

Supervízia pre pomáhajúce profesie

Supervízia v mojom poňatí, je profesionálna podpora, partnerský rozhovor kolegov odborníkov, spôsob rozvoja pomáhajúcej profesie. Počas supervízie sa spolu venujeme Vami vybranej oblasti práce, klientom, etickým dilemám, praktickým otázkam poskytovania služby, vyrovnávaniu sa so stresom a náročnými situáciami.

Supervízia je vhodná a potrebná pre každú pomáhajúcu profesiu.
Mojou špecializáciou je poskytovanie supervíznych služieb mediátorom a pracovníkom samospráv.

Výhody pravidelnej supervízie:

  • zlepšenie zručností a kompetencií v prospech
  • pomoci klientom
  • zvýšenie sebapoznania a reflexie svojej praxe
  • podpora, opora, edukácia
    prevencia syndrómu vyhorenia
  • kontinuálny profesijný rozvoj

 

Teším sa na rozhovor s Vami.

Prečo je supervízia dôležitá?

„Supervíziu považujem za nesmierne dôležitú, aj keď som sa jej sprvoti obávala. Mala som strach, že mi supervízor - skúsený odborník povie, že mediáciu nerobím správne. Veľmi som sa mýlila. Supervízor je odborník v danej oblasti, ktorý pomôže s pochybnosťami, ktorý nasmeruje, keď si nevieme rady, ktorý povzbudí vtedy, keď je to potrebné. Presne taká bola aj moja skúsenosť s Dankou Galbavou. Kolegyňou, skvelou mediátorkou a už aj supervízorkou. Supervízne stretnutie bolo pre mňa veľkým prínosom a rozhodne ju odporúčam.” Broňa Švehláková, mediátorka

Často kladené otázky

Prioritou supervízie je profesionálny rozvoj pomáhajúceho odborníka a rozširovanie jeho zručností. Ide o spoločné hľadanie riešení v atmosfére spolupatričnosti, ich odrazu v pracovnom prístupe, o rozvíjanie sebareflexie vedúcej k pochopeniu doposiaľ neuvedomovaných súvislostí, ktorá dáva možnosť pustiť sa do hľadania nových možností či odhalenia poučení.

Individuálnou supervíziou sa rozumie stretnutie alebo videohovor, partnerský rozhovor odborníkov – supervízora a supervidovaného, kde riešime otázky práce s klientami, reflektujeme vykonané. Supervízne stretnutie môže byť zamerané aj na tvorbu vízií, na rozprávanie príbehov, priestorom na diskusiu o etických dilemách a sebarozvojových nápadoch.

Supervízia môže pomôcť zlepšiť vaše zručnosti, zreflektovať vlastnú prax, vyrovnať sa so stresom a náročnými situáciami a zlepšiť kvalitu pomoci klientom.

Náklady na supervíziu sa líšia v závislosti od dĺžky supervízneho procesu, frekvencie stretnutí a individuálnych potrieb supervidovaného. Základná cena je 80 € za hodinu supervízie.

Vítaní záujemcovia o supervíziu, a moji súčasní supervidovaní, pôsobia najmä ako:
mediátori registrovaní v Zozname MS SR (aktívni i neaktívni), záujemcovia o výkon profesie (absolventi mediačných kurzov), pomáhajúci odborníci zo spolupracujúcich multidisciplinárnych tímov, a v neposlednom rade starostovia obcí, primátori miest a pracovníci samospráv.

Supervidovaný spravidla očakáva, že môže hovoriť o vzťahu medzi ním a jeho klientmi, o tom ako hodnotí sám seba. Tiež si môže spolu so supervízorom stanoviť ciele, čo sa má ďalej naučiť, ako sa lepšie spoznať, aký druh podpory mu je užitočný.

Čo hovoria klienti

„Dobrý deň, doteraz som nemala so supervíziou priamu skusenost, ale vdaka Vasej expertize, taktu, strategii, empatii, proste vdaka Vasim jedinecnym schopnostiam som zasa nasla vo svojom pracovnom zivote klud a rozvahu.”
Lucia, 42 r., Košice
supervízia
„Skvělé to bylo, děkuju. Jak vás znám, rozhodně si myslím, že jste žena na svém místě. Svým taktem a laskavostí děláte velkou věc pro svět. Děkuju. Moc si vás vážím.”
Lenka, 38 r., Lopeník
konzultácia
„Táto skvelá lektorka s prehľadom, vedomosťami a prívetivým prístupom, má nielen schopnosť okamžite reagovať na naše dotazy, ale aj odhadne naše schopnosti a primerane nás povzbudí.”
Eva, 57 r., Malacky
seminár pre mediátorov

Opora, podpora, vedomosti

Supervízia vie poslúžiť ako nástroj usporiadania myšlienok, ako špecifická forma poradenstva, ako vaša osobná podpora a nástroj kvality rozvoja. Rezervujte si termín hneď a zistite, ako vám môžem pomôcť.

„Keď chcete niečo zmeniť,
musíte niečo zmeniť.”