Prevádzkovateľom stránky je:

JUDr. Dana GALBAVÁ
MEDIAČNÁ KANCELÁRIA
966 52 Tekovská Breznica č. 262
info@mediatorka.sk
+421 903 841 207