Blog

Výhody mediácie

O osude sporu v mediačnom konaní prestávajú rozhodovať len paragrafy,...

Čo je MEDIÁCIA ?

Mediácia je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom...