Mediácia je efektívna a prospešná.

V kancelárii mediátora sa stretávajú klienti vo vzájomných konfliktoch – susedia, súrodenci, spoločníci, manželia. Zároveň ako niekedy dobre komunikovali, teraz majú ťažkosti. Komunikujú hlasnejšie, niekedy nevhodne, niektorí písomne, niektorí vôbec nie. Avšak, behom pár hodín či týždňov sa vďaka práci mediátora dosiahne dohoda a porozumenie, a klienti odchádzajú s vyriešenými problémami.

Je to vďaka schopnostiam mediátora, nie nejakému tajomstvu. Má k dispozícii vedomosti, skúsenosti a schopnosti potrebné na prácu s konfliktnými situáciami.

Je dôležité vedieť, že mediácia nie je o zázrakoch, nie je univerzálnym riešením a nie je pre každého. To platí nielen pre klientov, ale aj pre mediátorov. Avšak, keď sa správna osoba v správny čas rozhodne pre správny prístup, konflikty sa dajú vyriešiť. Takže keď do miestnosti prídu klienti so sporom, ktorí majú informácie o možnostiach mediácie a chcú svoj konflikt riešiť, potrebujú nájsť správnu osobu. Mediátora, ktorý vie, že práve táto práca je pre neho tou najlepšou voľbou, a ktorý má vo svojom arzenáli všetko potrebné na riešenie konfliktov.

Držme si palce, aby nás naši klienti našli včas. Aby našli odborníka, ktorý im dokáže pomôcť.


Ak hľadáte pomoc pri riešení konfliktov, neváhajte ma kontaktovať.